Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
yet
[jet]
|
phó từ
vào lúc này hay lúc ấy; cho đến bây giờ/lúc đó; còn; chưa
tôi chưa nhận được lá thư nào của anh ta
anh sẵn sàng chưa - Chưa
cô ta vẫn chưa chắc là có nên tin hắn không
tôi không biết anh ta đọc cái đó chưa
còn; hãy còn
chúng ta còn có thể thắng
cô ta còn có thể làm tất cả chúng ta ngạc nhiên
chúng ta còn có thể đi tới đích
chúng ta còn mười phút nữa
tôi còn nhớ anh ta
trong khi anh ta còn đang ngủ
hãy còn nhiều việc phải làm lắm
anh còn phải làm việc tích cực hơn nữa
tôi còn có một điều quan trọng hơn nữa để nói
bây giờ, lúc này
bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?
chúng ta chẳng cần làm điều đó lúc này
đừng đi vội
anh chưa cần phải bắt đầu vội
(dùng sau cấp so sánh cao nhất) cho đến nay
công trình nghiên cứu toàn diện nhất về thơ của ông ấy cho đến nay
toà nhà cao nhất được xây cất từ xưa đến giờ
cuốn truyện hay nhất của chị ấy từ trước đến nay
(đứng trước các từ ở cấp so sánh) lại còn; ngay cả
lại thêm một ví dụ nữa về sự cẩu thả chết người
lại thêm một nạn nhân của chính sách chính phủ về quỹ y tế quốc gia
một học thuyết mới nhưng lại còn bấp bênh hơn
còn tiến xa hơn nữa
cho đến nay, cho đến bây giờ
một tài liệu cho đến nay chưa được công bố
một lần nữa
một lần nữa chúng ta có thể thấy kết quả của việc ra quyết định vội vàng
liên từ
song, vậy mà, tuy nhiên
chậm mà chắc
hắn ta làm việc tích cực, ấy thế mà lại trượt
thật là kỳ lạ, nhưng mà đúng sự thực