Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
could
[kud]
|
động từ khiếm khuyết, thể phủ định là could not , rút gọn thành couldn't
thời quá khứ của can
chỉ sự cho phép
tôi dùng máy điện thoại của anh được không?
tôi dùng xe đạp của nah được không?
tuần tới tôi quay trở lại được không?
thể hiện yêu cầu
thứ sáu chị trông hộ cháu cho chúng tôi được không?
trước khi ra về, cô đánh máy thêm một bức thư được không?
thể hiện kết quả
tôi khổ đến nỗi có thể khóc được
bày tỏ khả năng
tôi cho là cậu có lẽ đúng đấy
Vợ tôi nằm bệnh viện - có thể đẻ bất cứ lúc nào
Đừng lo - có lẽ chúng chỉ quên gọi điện thoại thôi
Phải có người nào đó mở chuồng - con sư tử không thể tự nó thoát ra được
thì ít nhất anh cũng có thể gửi một cái thiếp đi
gợi lên đề nghị
chúng ta có thể viết thư cho ông hiệu trưởng
anh vẫn có thể gọi thử số điện thoại nhà riêng của ông ấy