Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
its
[its]
|
tính từ sở hữu
của cái đó, của điều đó, của con vật đó
đại từ sở hữu
cái của điều đó, cái của con vật đó