Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
borrow
['bɔrou]
|
động từ
vay, mượn
vay lãi
mượn ai một số tiền
theo, mượn
theo ý kiến, mượn ý kiến