Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
national
['næ∫nəl]
|
tính từ
(thuộc) dân tộc
phong trào giải phóng dân tộc
(thuộc) quốc gia
quốc hội
quốc ca
công cuộc tái thiết quốc gia
báo chí lưu hành khắp nước
danh từ số nhiều
kiều dân, kiều bào