Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
novel
['nɔvəl]
|
tính từ
mới, mới lạ, lạ thường
một ý nghĩ mới lạ
danh từ
tiểu thuyết, truyện
thể văn tiểu thuyết