Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
result
[ri'zʌlt]
|
danh từ
( result of something ) kết quả (của cái gì)
chuyến bay bị muộn vì sương mù
tôi đến muộn, cho nên lỡ chuyến tàu
toàn bộ công lao khó nhọc của chúngtôi chỉ đem lại ít hoặc không kết quả gì
các cuộc khảo sát của tôi chẳng có kết quả gì cả
( số nhiều) thành quả
bắt đầu cho thấy/tạo ra/đạt được những thành quả
( số nhiều) kết quả (trong cuộc đua tài, kỳ thi..); thắng lợi (nhất là trong bóng đá)
kết quả bóng đá
kết quả trận đấu là hoà
có kết quả thi giỏi/kém
(nhất là trong bóng đá) thắng lợi
chúng tôi rất cần phải thắng trận này
(toán học) đáp số
nội động từ
( to result from something ) do bởi, do mà ra; xảy ra như một kết quả
sự nghèo nàn do chạy đua vũ trang gây ra
những thương tật do ngã
( to result in something ) dẫn đến, đưa đến, kết quả là
sự liều lĩnh khinh suất của hắn đã dẫn đến thất bại