Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
poverty
['pɔvəti]
|
danh từ
cảnh nghèo nàn, cảnh bần cùng
sống trong cảnh nghèo nàn
lâm vào cảnh bần cùng cơ cực
(nghĩa bóng) sự nghèo nàn, sự thiếu thốn (vật chất); sự thấp kém, sự nghèo nàn (tinh thần)
tình trạng hết sức nghèo nàn về tư tưởng
tình trạng thấp kém, chất lượng nghèo nàn
tình trạng đất cằn cỗi
cảnh nghèo cùng cực gây ra đau khổ (như) grinding