Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nor
[nɔ:]
|
liên từ & phó từ (sau neither hoặc not )
cũng không; và cũng không
không tốt mà cũng không xấu
anh ta chẳng có tài ba gì và cũng không muốn học
không một chiếc lá và cũng không một con sâu nào lay động
cô ấy không gọi điện thoại và cũng không viết thư cho tôi
nó không thể và cũng không muốn đến đây
anh ta không thể nhìn và cũng không thể nghe đã một tháng nay
nó không làm được cái đó, mà cả tôi, cả anh hay bất cứ một người nào cũng không làm được
cô ta không giàu, và tôi cũng không hình dung được là bao giờ cô ta sẽ giàu
hôm nay việc ấy sẽ không xảy ra, và mai cũng vậy
và tôi cũng không biết là còn ai biết được điều bí mật ấy nữa hay không