Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
until
[ən'til]
|
giới từ (cũng) till
trước khi; cho đến khi
ngày nghỉ hè kéo dài cho đến tận tháng chín
hãy đợi đến ngày mai
đừng mở ra trước ngày sinh nhật của anh
liên từ (cũng) till
trước khi; cho đến khi
đứa bé khóc hoài cho đến khi được bú mới thôi
quyết định này sẽ không có hiệu lực cho đến khi được bộ ngoại thương phê chuẩn (quyết định này chỉ có hiệu lực sau khi được bộ ngoại thương phê chuẩn)