Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
birthday
['bə:θdei]
|
danh từ
(kỷ niệm về) ngày sinh của một người; sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật!
bưu thiếp/bữa tiệc/quà sinh nhật
(đùa cợt) da người