Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
else
[els]
|
phó từ
(với các đại từ và phó từ khẳng định, nghi vấn hoặc phủ định) thêm vào hoặc ngoài (cái đã được đề cập)
anh có gặp ai nữa không?
anh có việc nào khác phải làm hay không?
hãy đề nghị ai khác giúp anh đi
chắc là áo khoác của ai đó, chứ không phải của tôi
không cần gì nữa, xin cám ơn
chúng tôi đi xem phim và không đi đâu nữa
Tôi đã cố gọi điện thoại cho cô ấy sáu lần trong ngày hôm nay; tôi còn có thể làm gì được nữa?
còn ai khác trong bữa tiệc?
anh sẽ làm việc đó bằng cách nào nữa?
chúng ta có một ít bánh mì và chút ít/không nhiều nữa