Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
times
['taimz]
|
giới từ
nhân với
năm lần hai là mười
danh từ số nhiều
gấp (dùng để chỉ sự nhân lên)
cuốn sách này dài gấp ba lần cuốn kia
Từ liên quan
time