Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bit
[bit]
|
danh từ
miếng (thức ăn...), mảnh, mẩu
một miếng ngon
một mẩu gỗ
một mẩu dây
đập tan ra từng mảnh
một chút, một tí
đợi một tí, đợi một chút
hắn ta hơi nhát gan một chút
đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
(một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
đồng tiền
đồng ba xu ( Anh)
(tin học) bit (viết tắt) của Binary digit
dần dần; từ từ
không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
những em bé tội nghiệp
người đàn bà có nhan sắc quyến rũ
điều bất hợp lý, điều vô lý
những vật linh tinh, những thứ lặt vặt
chẳng tí nào cả, ngược lại là khác
đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
(thông tục) ngà ngà say
(xem) mind
danh từ
mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
hàm thiếc ngựa
con số nhị phân
(nghĩa bóng) sự kiềm chế
(xem) draw
chạy lồng lên (ngựa)
nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được
ngoại động từ
đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
(nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite
Từ liên quan
byte discrete ghost nip small