Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
am
[ei'em]
|
ngôi 1 số ít (thì hiện tại của to be )
danh từ
trước buổi trưa ( ante meridiem )
at 10 am
10 giờ sáng