Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
neither
['naiðə, 'ni:ðə]
|
tính từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
không phải cái này mà cũng không phải cái kia trong hai cái
cả hai cậu bé đều không bị trách mắng
cả hai câu trả lời, không câu nào đúng cả (cả hai câu trả lời đều sai)
tôi không thấy cả ông Smith lẫn bà Smith ở nhà thờ
không đi đến một quyết định nào trong cả hai trường hợp
không ai trong hai đứa tôi hiểu tiếng Đức cả; cả hai đứa tôi đều không hiểu tiếng Đức
không đứng về bên nào trong cuộc tranh cãi; không đứng về bên này mà cũng không đứng về bên kia trong cuộc tranh cãi
đại từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
cả hai người đều không biết
cả hai cái, tôi không chọn được cái nào
Xe anh là xe nào? - Chẳng chiếc nào cả, xe tôi đang sửa
phó từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
cũng không
nó không thích Beethoven và tôi cũng thế
trước đây tôi chưa đến New York và em gái tôi cũng thế
anh đã thấy cái này chưa? - 'Chưa' - 'Tôi cũng chưa'
không... mà cũng không
nó không biết mà cũng chẳng để ý đến việc gì đã xảy ra
khách sạn không rộng rãi mà cũng chẳng đủ tiện nghi
không tốt mà cũng không xấu
cả nó lẫn tôi đều không biết