Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
witness
['witnis]
|
danh từ
sự làm chứng; lời chứng; bằng chứng
gọi người nào ra làm chứng
đưa ra lời chứng bênh vực một bị cáo
quần áo rách tả tơi của anh ta là bằng chứng cho sự nghèo khổ của anh ta
những người chứng kiến một tai nạn
tôi là người chứng kiến cuộc cãi lộn của họ
(pháp lý) nhân chứng, người làm chứng
được gọi ra làm chứng
nhân chứng cho bên bị
nhân chứng cho bên nguyên
nhân chứng được luật sư bào chữa cho đối chứng
anh làm chứng cho hợp đồng giữa chúng tôi được không?
cung cấp bằng chứng cho cái gì; xác nhận
bằng chứng của anh ta đưa ra đã xác nhận cho lời khai của tôi
chương trình cấp nhà mới đã chứng tỏ năng lực của Hội đồng
ngoại động từ
chứng kiến
chứng kiến một tai nạn, một án mạng
chúng ta đang chứng kiến bước tiến quan trọng nhất về khoa học trong thế kỷ này
(pháp lý) làm chứng
làm chứng cho một chữ ký/di chúc
làm chứng cho việc ký một hợp đồng
làm chứng cho việc ký một hợp đồng
( to witness to something ) (pháp lý) đưa ra bằng chứng về cái gì trước toà án; đối chứng
đối chứng những lời khai là đúng sự thật