Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scientific
[,saiən'tifik]
|
tính từ
(thuộc) khoa học; có tính khoa học
thuật ngữ khoa học
có kỹ thuật; đòi hỏi kỹ thuật cao
một võ sĩ quyền Anh có kỹ thuật