Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
scale
[skeil]
|
danh từ
vảy (cá, rắn, cánh sâu bọ)
(thực vật học) vảy bắc
vảy da, vật hình vảy
lớp gỉ (trên sắt)
cáu cặn; bựa, cao răng; cặn vôi (như) fur
sáng mắt ra
ngoại động từ
đánh vảy, lột vảy
cạo lớp gỉ
cạo cáu, cạo bựa, cạo cao; cạo cặn vôi
tróc vảy, sầy vảy
danh từ
cái đĩa cân
( số nhiều) cái cân (như) a pair of scales
cầm cân nảy mực
lấy vũ khí làm áp lực
(xem) turn
ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) cân (vật gì), cân được, cân nặng
cân được 10 kilôgam
danh từ
sự chia độ; mặt chia độ; thước chia độ; hệ thống chia độ
sự sắp xếp theo trình độ
có tính chất sáng tạo ở trình độ cao
ở trình độ cao nhất
ở trình độ thấp nhất
địa vị; mức
(âm nhạc) thang âm, gam
gam trưởng
gam thứ
số tỷ lệ; thước tỷ lệ, tỷ lệ, quy mô, phạm vi
bản đồ có tỷ lệ lớn
tỷ lệ sẽ là 1 / 5000
trên quy mô lớn
trên phạm vi toàn thế giới
theo tỷ lệ
động từ
leo, trèo (bằng thang)
vẽ (bản đồ) theo tỷ lệ
vẽ to ra; tăng cường
vẽ nhỏ đi; giảm xuống
có cùng tỷ lệ; có thể so được với nhau