Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
major
['meidʒə]
|
danh từ
(quân sự) thiếu tá (lục quân)
(âm nhạc) điệu trưởng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con trai đến tuổi thành niên ( 21 tuổi)
môn học chính của một sinh viên; chuyên đề; chuyên ngành
chuyên đề của cô ta là công nghệ thông tin
( số nhiều) (cũng) major leagues các liên đoàn thể thao trình độ cao (nhất là môn bóng chày và khúc côn cầu trên băng)
tính từ
lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
phần lớn, phần nhiều
nguy hiểm, nghiêm trong
anh, lớn (dùng trong trường hợp có hai anh em cùng trường)
Xmít anh, Xmít lớn
(âm nhạc) trưởng
đến tuổi trưởng thành
(thuộc) chuyên đề (của một sinh viên)
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyên về (một môn gì)
chuyên về môn sử