Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
large
[lɑ:dʒ]
|
tính từ
có quy mô, phạm vi hoặc dung lượng lớn; to; rộng lớn
một thành phố lớn
gia đình đông người cần phải có nhà cửa rộng rãi
cô ta thừa kế một tài sản lớn
anh ta có sức ăn khoẻ
một bà to béo
rộng về tầm cỡ, quy mô hoặc phạm vi; bao quát
một quan chức có quyền hạn rộng lớn
cho ai quyền hành rộng rãi
quyển sách đề cập nhiều đề tài
các chủ trại lớn và nhỏ
(từ cổ,nghĩa cổ) rộng lượng, hào phóng
một tấm lòng rộng lượng, một tấm lòng hào phóng
được thấy hoặc xuất hiện bằng xương bằng thịt, không thể nhầm lẫn hoặc nghi ngờ
va cô ta đã xuất hiện, đích thực là cô ta
huênh hoang, khoác lác
anh tài xế khoác lác
rõ ràng, rành rành, sờ sờ, hiển nhiên
nhìn chung, nói chung
nhìn chung, công ty đối với tôi khá tốt
danh từ
(về một tội phạm, một con vật...) tự do, không bị giam cầm
tên tù vượt ngục vẫn còn tự do
hoàn toàn đầy đủ, trọn vẹn; triệt để và rất chi tiết; (sau một danh từ) nói chung
vấn đề đó đã được bàn luận đầy đủ trong bản báo cáo của tôi
ý kiến của sinh viên, cử tri, xã hội... nói chung
Từ liên quan
number