Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
farmer
['fɑ:mə]
|
danh từ
người tá điền; người nông dân
người chủ trại