Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
third
[θə:d]
|
tính từ
thứ ba
ngày thứ ba
người thứ ba
danh từ
một phần ba
the third of 24 is 8
một phần ba của 24 là 8
người thứ ba; vật thứ ba; ngày mồng ba
ngày mồng ba tháng tư
(âm nhạc) quãng ba; âm ba
hạng thứ ba của bằng cấp đại học
(toán học); (thiên văn học) một phần sáu mươi của giây
Từ liên quan
mi