Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
moment
['moumənt]
|
danh từ
khoảng thời gian rất ngắn; chốc; lát; lúc
nó suy nghĩ một lát rồi nói
một lúc sau là xong hết
xin ông đợi một lát
tôi sẽ chỉ có mặt một lúc thôi
cô ta trả lời không một chút do dự
một lát nữa tôi sẽ trở lại
bất cứ lúc nào
lúc này, hiện nay
xem minute
tạm thời, cho lúc này
có những khoảng thời gian thú vị hơn bình thường
xem heat
xem last
người được ưa chuộng nhất hoặc quan trọng nhất lúc này
xem minute
xem minute
xem spur
xem weak
lúc ấy, lúc đó
đúng lúc đó, chuông điện thoại reo
thời điểm ra đời
Anh có thể ra bưu điện hộ tôi được không? - Tôi vừa mới ở đó về đây
đây là dịp thích hợp để xin nghỉ buổi chiều
đợi đúng lúc thích hợp
trong ngày hạnh phúc lớn lao
tầm quan trọng, tính trọng yếu
một việc đó có tầm quan trọng lớn
một vấn đề quan trọng
(kỹ thuật), (vật lý) Mô-men
Mô-men của một lực