Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
afternoon
['ɑ:ftənu:n]
|
danh từ
buổi chiều
lúc về già
người lười biếng