Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
amount
[ə'maunt]
|
danh từ
lượng, số lượng
một số lượng đáng kể
một số lượng lớn công việc/tiền bạc/đồ đạc
lương thực được cung cấp với những số lượng khác nhau
dù khuyến khích đến mức nào, nó vẫn không nhảy
tổng số hoặc tổng giá trị
hoá đơn tính đủ tổng số tiền
có thật là anh cung ứng được ngần này hay không?
tổng số cái này là bao nhiêu?
thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa
thực chất lời hứa của hắn là đây
một số lượng lớn của cái gì
nó muốn được giúp đỡ nhiều đến đâu cũng được
nội động từ
lên đến, lên tới (tiền)
hoá đơn lên đến 100 đ
chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là
rốt cuộc cũng thế cả
cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối
chung quy những điều anh nói vẫn là một lời buộc tội trực tiếp