Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shortfall
['∫ɔ:t'fɔ:l]
|
danh từ
sự thâm hụt
sự thâm hụt trong ngân sách hàng năm