Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
forbid
[fə'bid]
|
ngoại động từ, thì quá khứ là forbad hoặc forbade , động tính từ quá khứ là forbidden
không cho phép; cấm; ngăn cấm
Tôi không thể cấm cô gặp lại người đàn ông đó
tuyệt đối cấm hút thuốc lá
không ai được hút thuốc trong phòng này
tuyệt đối cấm chụp ảnh trong nhà thờ
anh ấy bị cấm nói chuyện với cô ấy
tôi bị cấm hút thuốc lá
cô ấy bị cấm tham gia câu lạc bộ
Nếu anh muốn đến đó, tôi không cấm anh được
bố cô ấy cấm họ lấy nhau
thời gian không cho phép
vì thiếu chỗ nên không thể xử lý thêm về đề tài đó ở đây
lạy trời đừng có.....
lạy trời cho đừng có điều gì khủng khiếp xảy ra cho cô ấy