Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
connect
[kə'nekt]
|
ngoại động từ
( to connect something up to / with something ) nối; kết nối
các dây điện nối với nhau bên dưới sàn nhà
cái bếp đó nối với ống dẫn hơi đốt ở chỗ nào?
xương đùi được nối với xương hông
tất cả các phòng đó đều có cửa thông nhau
( to connect somebody with somebody / something ) liên kết; giao kết
một chính khách có quan hệ với những kẻ buôn ma túy
hai bà đó có quan hệ thông gia với nhau
( to connect somebody / something with somebody / something ) nghĩ về những người hoặc vật khác nhau trong mối quan hệ với nhau; liên tưởng; liên kết
người ta thường liên tưởng New York với những toà nhà chọc trời nổi tiếng thế giới
( to connect somebody with somebody ) nối máy điện thoại của ai với máy điện thoại của ai (để hai người ở hai đầu dây nói chuyện với nhau)
Xin hãy giữ máy, tôi sẽ nối máy cho anh (với khách hàng của anh)
nội động từ
( to connect with something ) (nói về xe lửa, máy bay...) đã định sẵn giờ đến để hành khách có thể đi tiếp bằng cách chuyển sang một chiếc xe lửa hoặc máy bay khác; nối tiếp; chuyển tiếp
hai chuyến xe lửa chuyển tiếp nhau ở ga Y
( to connect with somebody / something ) (nói về một cú đánh...) trúng hoặc chạm vào
một cú đấm hiểm, nhưng không trúng mũi anh ta