Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
world-famous
['wə:ld'feiməs]
|
tính từ
nổi tiếng khắp thế giới
một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới