Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
connected
[kə'nektid]
|
tính từ
mạch lạc (bài nói, lý luận...)
có quan hệ với, có họ hàng với
có họ hàng thân thuộc với những người chức trọng quyền cao
(toán học) liên thông
không gian liên thông với nhau