Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bank
[bæηk]
|
danh từ
dải đất dọc theo hai bên bờ sông; bờ
Tôi thách anh nhảy sang bờ bên kia đấy
Doanh trại của họ ở bên bờ nam (của con kênh)
bờ đất làm ranh giới
bờ đất thấp ở giữa những thửa ruộng
đống
những đống tuyết lớn
mặt trời khuất dạng sau đám mây
bãi ngầm (ở đáy sông)
sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng sang một bên ( ôtô trong khi quành hay chạy vòng tròn)
(ngành mỏ) bờ miệng giếng, bờ miệng hầm
dãy; hàng
một dãy đèn chớp
một hàng xy lanh trong động cơ
ngân hàng; nhà băng
có tiền gửi ngân hàng
giám đốc ngân hàng
tài khoản ở ngân hàng
(đánh bài) vốn của nhà cái
đánh cho nhà cái hết vốn; (nghĩa bóng) làm cho sạt nghiệp
kho lưu giữ (đồ đạc quý giá, thông tin...)
xây dựng kho lưu giữ hồ sơ cảnh sát
động từ
đắp bờ (để ngăn)
đắp bờ ngăn sông
chất đống, dồn thành đống
cát dồn lại thành đống
nghiêng đi (ô tô, máy bay khi lái vòng)
máy bay trực thăng nghiêng sang trái
gửi (tiền) vào ngân hàng; gửi tiền ở ngân hàng
anh ta gửi 1 phần mười tiền lương hàng tháng vào ngân hàng
cô ấy gửi tiền ở ngân hàng nào?
( to bank on somebody / something ) trông mong/trông cậy vào ai/cái gì
Đừng trông mong vào sự giúp đỡ của họ/trông mong họ giúp anh