Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
holiday
['hɔlədi]
|
danh từ
ngày nghỉ tiêu khiển hoặc ngày hội khi không làm việc gì cả
Chủ nhật là ngày nghỉ ở các nước theo đạo Cơ đốc
(thường) ở số nhiều thời gian nghỉ (không làm việc (thường) ngày) để đi du lịch, tiêu khiển và nghỉ ngơi
kỳ nghỉ hè
kỳ nghỉ lễ Nô-en
chúng tôi sẽ đi Tây Ban Nha nghỉ hè; chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha
tôi sẽ đi nghỉ hai tuần
tôi có quyền được 20 ngày nghỉ một năm
nơi nghỉ mát/nghỉ đông, cuốn sách ghi những ngày nghỉ
quần áo đẹp diện ngày lễ
bài làm ra cho học sinh làm trong thời gian nghỉ
ngày nghỉ mà cũng không được rảnh tay
có ngày nghỉ
cô đánh máy đang đi nghỉ tuần này
nội động từ
sử dụng ngày nghỉ; đi nghỉ (cũng) vacation