Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
going
['gouiη]
|
danh từ
sự ra đi
trạng thái đường sá (xấu, tốt...); việc đi lại
việc đi lại trên đường gồ ghề này vất vả
tốc độ (của xe lửa...)
kẻ đến người đi
giũ áo ra đi trong lúc đang có nhiều thuận lợi
tẻ nhạt, gây chán chường
tính từ
đang có sẵn, đang hoạt động, đang tiến hành đều
một hãng buôn đang làm ăn phát đạt
Từ liên quan
go rate travel