Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
struggle
['strʌgl]
|
danh từ
sự đấu tranh; cuộc đấu tranh; cuộc chiến đấu
cuộc đấu tranh giành độc lập
cuộc đấu tranh sinh tồn
cuộc vật lộn dữ dội giữa hai võ sĩ
cuộc đấu tranh giai cấp
cuộc tranh giành quyền lực
sự cố gắng đáng kể; nỗ lực lớn
sau một nỗ lực lâu dài, bà ta đã giành được quyền kiểm soát ngân hàng
nội động từ
( to struggle with somebody ) đánh nhau với ai
hai tay anh chị đánh nhau dữ dội
chủ quán đánh nhau với những kẻ say rượu
( to struggle against / with somebody / something ) ( for something ) vùng vẫy; vật lộn; đấu tranh
tên cướp vùng vẫy (vật lộn với cảnh sát), nhưng vẫn không thoát được
cô ta vùng vẫy để thoát khỏi tay tên côn đồ
đấu tranh với lương tâm
đánh vật với một bài toán
hai tù trưởng đang tranh giành quyền lực với nhau
cố gắng; gắng sức
cố gắng diễn đạt, cố gắng phát biểu ý kiến
di chuyển một cách khó khăn; len qua
len qua đám đông
tìm cách tồn tại dù có nhiều trở ngại
chúng tôi đang vất vả xoay xở với một khoản thu nhập ít ỏi
Chuyên ngành Anh - Việt
struggle
['strʌgl]
|
Kỹ thuật
sự đấu tranh
Sinh học
đấu tranh
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
struggle
|
struggle
struggle (n)
  • effort, exertion, labor, toil, work
  • fight, brawl, scrap (informal), scuffle, skirmish, melee, free-for-all (informal), tussle, battle
  • struggle (v)
  • writhe, wriggle, thrash, resist, fight back, fight, kick, thrash about
  • fight, grapple, wrestle, brawl, scuffle, battle, tussle
  • strive, try, fight, work hard, labor, toil, strain