Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gain
[gein]
|
danh từ
lợi, lời; lợi lộc; lợi ích
lòng tham lợi
( số nhiều) của thu nhập, của kiếm được; tiền lãi
sự tăng thêm
sự tăng thêm hiểu biết
(tục ngữ) của phi nghĩa có giàu đâu
ngoại động từ
thu được, lấy được, giành được, kiếm được
thu được kinh nghiệm
giành được cảm tình của ai
kiếm sống
đạt tới, tới
tới đỉnh núi
người bơi tới bờ
tăng tốc (tốc độ...); lên (cân...); nhanh (đồng hồ...)
lên cân, béo ra
đồng hồ nhanh năm phút
lấn chiếm, lấn vào
biển lấn vào đất liền
tiến sát, đuổi sát (ai, cái gì)
tranh thủ được lòng (ai)
tranh thủ được, giành được về phía mình
đáng tin cậy hơn nữa
thuyết phục người ta nghe mình
tiến tới, tiến bộ
làm cho ai hứa hẹn lấy mình
thành công mỹ mãn, công thành danh toại
trì hoãn, kéo dài thời gian
nắm thế thượng phong, thắng thế, chiếm ưu thế
được ăn cả, ngã về không