Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
upon
[ə'pɔn]
|
giới từ
trên, ở trên
trên biển rộng
lúc, vào lúc, trong khoảng, trong lúc
vào đúng nửa đêm
trong cuộc hành trình dài
nhờ vào, bằng, nhờ
nhờ vào ai mà sống
chống lại
rút gươm ra chống lại ai
theo, với
với những điều kiện đó