Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
struggling
['strʌgliη]
|
tính từ
vật lộn, đấu tranh, sống chật vật
một nghệ sĩ sống chật vật