Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
treble
['trebl]
|
tính từ
gấp ba lần; gấp ba
một suất kem gấp ba (gấp ba lần bình (thường))
anh ta kiếm được gấp ba lần lương tôi
(âm nhạc) cao về âm; kim; cao; trép
giọng cao
một chiếc sáo giọng kim
khoá giọng cao; khoá xon
danh từ
lượng gấp ba
(âm nhạc) giọng kim; giọng trẻ cao
đứa trẻ có giọng cao
bè giọng kim
động từ
nhân lên ba lần; tăng gấp ba
trong hai năm, anh ấy tăng tiền kiếm được lên gấp ba lần
số báo phát hành đã tăng gấp ba kể từ năm ngoái