Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gap
[gæp]
|
danh từ
lỗ hổng, kẽ hở
lỗ hổng ở bờ giậu/hàng rào/bức tường
con đường chạy qua khe hở giữa hai quả đồi
khoảng trống ngắt quãng
khoảng trống năm dặm giữa hai thị trấn
có một số chỗ sót không lý giải được trong câu chuyện của anhta
khoảng thời gian ngắt quãng bị trống; khoảng trống
chỗ gián đoạn trong buổi nói chuyện
sau ba mươi năm gián đoạn, phong tục ấy được lập lại
một nghề tạm thời để lấp khoảng thời gian chờ vào đại học
sự thiếu hụt cần được bù đắp
chỗ thiếu sót trong kiến thức, lỗ hổng trong kiến thức
một khoảng trống trên thị trường
có một hụt hẫng lớn trong cuộc sống của cô ấy sau khi chồng cô ấy qua đời
đèo (núi)
(quân sự) chỗ bị chọc thủng (trên trận tuyến)
(kỹ thuật) khe hở, độ hở
(hàng không) khoảng cách giữa hai tầng cánh (máy bay)
sự cách biệt, sự khác nhau
ý kiến của hai người còn rất xa nhau
lấp chỗ trống, lấp chỗ thiếu sót
xem bridge
sự khủng hoảng lòng tin
sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối