Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
thirty
['θə:ti]
|
tính từ
ba mươi
danh từ
số ba mươi ( 30)
( số nhiều) ( the thirties ) những con số, năm, nhiệt độ từ 30 đến 39
ở tuổi giữa 30 và 40
Từ liên quan
number