Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
conversation
[,kɔnvə'sei∫n]
|
danh từ
( conversation with somebody about something ) cuộc nói chuyện, cuộc chuyện trò, cuộc đàm luận
chuyện trò yên tĩnh với một người bạn
ông ấy say sưa chuyện trò với các đồng nghiệp của mình
(pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp
( (viết tắt) crim. con. ) tội thông dâm, tội ngoại tình