Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dear
[diə]
|
tính từ
thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
người bạn thân
anh ấy rất thân với chúng tôi
kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
dear Mr Ba
kính thưa ông Ba
thưa ngài
đáng yêu, đáng mến
thằng bé đáng yêu quá!
thiết tha, chân tình
những lời chúc chân tình
mắc mỏ, đắt đỏ
một năm đắt đỏ
cửa hàng hay bán đắt
yêu mến ai, yêu quý ai
(xem) life
danh từ
người thân mến, người yêu quý
em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
(thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
chúng nó mới đáng yêu làm sao!
thán từ
trời ơi!, than ôi! ( (cũng) dear me )
trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!
phó từ dearly
tha thiết, nồng nàn, khắng khít
cha tôi gắn bó khắng khít với ngôi nhà cũ của mình
trả giá đắt
anh ta phải trả giá đắt cho những tội ác của mình