Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
appeal
[ə'pi:l]
|
danh từ
( appeal to somebody for something ) yêu cầu khẩn khoản
việc kêu gọi cứu giúp, cung cấp thức ăn, thêm nhân viên
lời kêu gọi cứu tế
yêu cầu giúp đỡ và thông cảm
đôi mắt cô ấy chất chứa một lời kêu cứu thầm lặng
sự hấp dẫn, sự thích thú
nhạc jazz có hấp dẫn anh chút nào không?
mốt mới chẳng bao lâu đã mất sức hấp dẫn
sự chống án, sự kháng cáo
gửi đơn kháng cáo
có quyền chống án
toà phúc thẩm
(trong môn cricket) hành vi yêu cầu trọng tài ra quyết định
động từ
( to appeal to somebody for something ) ( to appeal for something ) khẩn khoản yêu cầu
tôi khẩn khoản kêu gọi các ngài nhân danh các nạn nhân của vụ đói kém
cảnh sát kêu gọi đám đông đừng hoảng hốt
hấp dẫn; lôi cuốn
ý nghĩ cắm trại chưa bao giờ là điều hấp dẫn tôi
sự nhạy bén của cô ta đối với chất trào phúng đã lôi cuốn anh ta hết sức mạnh mẽ
( to appeal to something ) ( to appeal against something ) kháng cáo; chống án
tôi đã quyết định không chống án
bà ấy chống án lên toà trên để phản đối quyết định kết tội bà ấy
( to appeal to somebody ) ( to appeal for / against something ) yêu cầu (trọng tài) tuyên bố một cầu thủ phải ra sân hoặc một quyết định gì khác
cả một bên yêu cầu cho bắt bóng
người đội trưởng phản đối về ánh sáng (cho rằng ánh sáng không bảo đảm cho trận đấu tiếp tục)
Từ liên quan
court of appeals person sue