Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • stem from the fact that: xuất phát từ việc

  • His depression stemmed from the fact that he had never really got over his father’s death.
  • Nỗi phiền muộn của anh ấy xuất phát từ việc anh ấy chưa thực sự vượt qua được nỗi đau mất cha.
  •  
 
 • step aside: rút lui; từ bỏ; từ chức

  • Many people felt that the old King should step aside and give his son a chance.
  • Nhiều người nghĩ rằng vị vua già nên thoái vị và cho con trai mình một cơ hội.
  • Ed Taylo, President of Pencom Software, has stepped aside to make way for someone younger.
  • Ed Taylo, chủ tịch của Pencom Software, đã rút lui để nhường chỗ cho một người trẻ hơn.
  •  
 
 • step down: rút lui; từ bỏ; từ chức

  • In 1990 the President announced that he was stepping down as party leader.
  • Năm 1990 tổng thống tuyên bố rằng ông sẽ rút lui khỏi cương vị lãnh đạo đảng.
  •  
 
 • step down from: rút lui khỏi; từ bỏ

  • Vice chairman Alan Binder said that he would step down from the central bank when his present contract expired.
  • Phó chủ tịch Alan Binder nói rằng ông sẽ rút lui khỏi ngân hàng trung ương khi hợp đồng hiện tại của ông kết thúc.
  •  
 
 • step out: xuất hiện trong (trang phục gì)

  • All eyes were on the Princess last night as she stepped out in a stunning wrap-around dress.
  • Đêm qua mọi ánh mắt đều đổ dồn vào công chúa khi nàng xuất hiện trong chiếc áo đầm đắp chéo tuyệt đẹp.
  •  
 
 • step out with: hẹn hò với (ai)

  • Michael Wrighton, the film director, is stepping out with actress Jenny Seaman.
  • Đạo diễn phim Michael Wrighton đang hẹn hò với nữ diễn viên Jenny Seaman.
  •  
 
 • stick sth down – stick down sth: viết vội; viết đại

  • Why don't you stick your name down – you can always change your mind later.
  • Sao anh không viết nhanh tên anh ra đây – sau này anh đổi ý lúc nào cũng được.
  • I had no idea what I was supposed to write, so I just stuck anything down.
  • Tôi không biết phải viết gì nên chỉ viết đại thứ gì đó ra.
  •  
 
 • get stuck in/get stuck into sth: xông vào

  • All right, everyone. Roll your sleeves up and get stuck in!
  • Nào, mọi người. Xăn tay áo lên và xông vào!
  • By the time I got there I was too exhausted to get stuck into the debate.
  • Lúc đến đó tôi mệt quá không xông vào tranh luận nổi.
  •  
 
 • stick out from: đưa ra ngoài; chìa ra khỏi

  • His hair stuck out from under his cap.
  • Tóc anh ấy chìa ra ngoài dưới cái mũ.
  •  
 
 • stick your tongue out – stick out your tongue: lè lưỡi ra

  • When she asked him to help her, he just stuck out his tongue and laughed.
  • Khi cô ấy nhờ anh ta giúp, anh ta lè lưỡi ra và cười.
  •  
 
 • stick sth out – stick out sth: đưa cái gì ra; ưỡn cái gì ra

  • If you stand up straight and don't stick your stomach out, you'll look slim.
  • Nếu anh đứng ngay lại và không ưỡn bụng ra, trông anh sẽ thon gọn hơn.
  •  
 
 • stick out: rõ ràng; dễ thấy

  • The thing that sticks out is that there are no women involved in the project.
  • Có một điều rất dễ thấy là không có phụ nữ tham gia vào dự án.
  •  
 
 • stick out like a sore thumb: trông thật dị hợm; trông thật khác người

  • The new building stuck out like a sore thumb.
  • Toà nhà mới trông thật dị hợm.
  • There aren't many foreigners in this part of the country – any stranger sticks out like a sore thumb.
  • Người nước ngoài ở vùng này của đất nước không nhiều, nên bất cứ người lạ nào trông cũng rất khác người.
  •  
 
 • stick up for yourself: tự bảo vệ mình

  • I was determined to be more confident, more able to stick up for myself at work.
  • Tôi quyết tâm sẽ tự tin hơn và có khả năng tự bảo vệ mình tốt hơn tại sở làm.
  •  
 
 • stick up for sth: bênh vực cho; bảo vệ; ủng hộ

  • If a client doesn't agree with you, you must stick up for what you believe, but calmly and intelligently.
  • Nếu khách hàng không đồng ý với bạn, bạn phải bảo vệ những gì bạn tin, nhưng phải bình tĩnh và thông minh.
  •