Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • swab down sth – swab sth down: lau sạch

  • I found Rafael on the ship, swabbing down the deck.
  • Tôi thấy Rafael ở trên tàu và đang lau sạch boong.
  •  
 
 • swab out sth – swab sth out: lau sạch

  • Make sure all the WCs are swabbed out with disinfectant.
  • Hãy đảm bảo rằng tất cả các nhà vệ sinh được lau sạch bằng thuốc khử trùng.
  •  
 
 • be swarming with sth: đầy; đông đúc; nhung nhúc

  • The museum was swarming with tourists – you couldn't really see anything properly.
  • Bảo tàng đầy khách du lịch. Bạn không xem được cái gì cho ra hồn.
  • The room was hot and stuffy, and swarming with flies.
  • Căn phòng nóng bức, ngột ngạt, và đầy ruồi.
  •  
 
 • be swept along (by sth): bị cuốn theo

  • Iain hadn't intended to rob the store – he had been swept along by Tommy’s drunken madness.
  • Iain không định cướp cửa hàng – anh ấy đã bị cuốn theo cơn điên lúc say của Tommy.
  • It's difficult even for an old cynic like me to avoid being swept along by the romance of those old Hollywood films.
  • Ngay cả một kẻ hoài nghi già cỗi như tôi cũng khó tránh khỏi việc bị cuốn theo tính lãng mạn của những phim Hollywood cũ.
  •  
 
 • sweep aside sth – sweep sth aside: gạt phăng; gạt bỏ

  • Berry argued that buying an airline was over-ambitious, but Branson swept all objections aside.
  • Berry biện luận rằng mua máy bay là quá tham vọng, nhưng Branson gạt phăng mọi sự phản đối.
  • Britain swept aside French protests last night and ordered the restart of the GATT trade talks.
  • Đêm qua Anh gạt phăng sự phản đối của Pháp và ra lệnh bắt đầu lại vòng đàm phán thương mại GATT.
  •  
 
 • sweep aside sb – sweep sb aside: đánh bại

  • The Democrats held control of Congress until the Republicans swept them aside in 1994.
  • Các đảng viên đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội cho đến khi các đảng viên đảng Cộng Hòa đánh bại họ vào năm 1994.
  • Rosset, the Olympic tennis champion, swept aside Germany's Carl-Uwe Steeb 6-2, 6-2 to win the Kremlin Cup tournament yesterday.
  • Hôm qua Rosset, nhà vô địch quần vợt Thế vận hội, đã đánh bại Carl-Uwe Steeb của Đức với tỉ số 6-2, 6-2 và thắng vòng thi đấu cúp Kremlin.
  •  
 
 • sweep aside sth – sweep sth aside: xoá sạch; phá huỷ

  • Writing in 1934, George Orwell feared that modernisation would sweep aside Burmese culture.
  • Năm 1934 George Orwell viết rằng ông sợ sự hiện đại hoá sẽ xoá sạch nền văn hoá Miến Điện.
  • Whole forests have been swept aside to grow crops for western consumers.
  • Toàn bộ các cánh rừng đã bị đốn sạch để trồng trọt phục vụ cho người tiêu dùng phương Tây.
  •  
 
 • sweep away sth – sweep sth away: bãi bỏ; bỏ đi

  • Sooner or later, the social practices that keep Japanese women out of good jobs will be swept away by economic circumstances.
  • Sớm muộn gì, những thông lệ xã hội ngăn không cho phụ nữ Nhật Bản có được công việc tốt sẽ bị bỏ đi do hoàn cảnh kinh tế.
  • Switzerland's economy minister is sweeping away some of the conventions that have stifled competition in the domestic market for the past half-century.
  • Bộ trưởng kinh tế của Thụy Sĩ đang bãi bỏ một số quy tắc đã bóp nghẹt sự cạnh tranh trong thị trường nội địa trong nửa thế kỷ qua.
  •  
 
 • swear to sth: thề rằng cái gì là đúng

  • A man recognized you, Marco. He saw you take the money and will swear to it.
  • Có người nhận ra mày đó Marco. Anh ta thấy mày lấy số tiền đó và thề đúng là như vậy.
  •  
 
 • swill down sth – swill sth down: rửa; rửa sạch

  • We went outside with buckets of hot water and began to swill down the courtyard.
  • Chúng tôi ra ngoài mang theo mấy xô nước nóng và bắt đầu rửa cái sân.
  •  
 
 • swill out sth – swill sth out: súc; rửa

  • Mike poured the soup into bowls then quickly swilled out the pan.
  • Mike đổ súp ra tô rồi nhanh chóng rửa cái chảo.
  • The dentist gave me a cup of bright pink liquid and told me to swill my mouth out.
  • Nha sĩ đưa cho tôi cái tách đựng chất lỏng màu hồng sáng và bảo tôi súc miệng.
  •  
 
 • be swimming in sth: đầy ắp; lõng bõng; lềnh bềnh

  • The main courses were swimming in cream and butter, and I felt rather full.
  • Món chính đầy ắp kem và bơ, và tôi cảm thấy khá no.
  •  
 
 • swing by – swing by sth: tạt qua; ghé qua

  • I'll swing by the grocery store on my way home from work.
  • Tôi sẽ tạt qua cửa hàng tạp hoá trên đường đi làm về.
  •  
 
 • switch sb/sth around/round: hoán đổi; hoán chuyển; đổi

  • Claudia dropped the sleeping pills into her own mug, stirred swiftly and then rapidly switched the mugs round.
  • Claudia thả thuốc ngủ vào ly của mình, khuấy nhanh rồi nhanh tay tráo ly.
  • Absences could easily be covered because most of the staff knew each others' rotas and could easily be switched around.
  • Các vị trí vắng mặt dễ thay thế vì hầu hết nhân viên đều biết bảng phân công của nhau và có thể hoán chuyển dễ dàng.
  •  
 
 • switch off sth – switch sth off – switch off: tắt

  • Sylvie switched the lights off and went to bed.
  • Sylvie tắt đèn và đi ngủ.
  • "What are you watching that rubbish for?" he said, and switched off the television.
  • Anh ta nói: "Mày xem cái thứ rác rưởi đó để làm gì?", rồi tắt truyền hình.
  •