Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • sink down: hạ xuống; xuống thấp; lắng xuống; (mặt trời) lặn xuống

  • The sun slowly sank down in the sky and disappeared behind the hills.
  • Trên cao, mặt trời từ từ lặn xuống và biến mất sau dãy đồi.
  •  
 
 • sit down: ngồi xuống

  • The old lady got onto the bus and sat down.
  • Bà lão lên xe buýt và ngồi xuống.
  • "Mind if I sit down?" I asked.
  • Tôi hỏi: “Cảm phiền cho tôi ngồi xuống được không?”
  •  
 
 • sit-down protest/strike etc: phản đối bằng cách ngồi choáng chỗ; đình công ngồi chiếm xưởng

  • Police fired tear gas at several thousand people who had begun a sit-down demonstration.
  • Cảnh sát bắn hơi cay vào vài ngàn người biểu tình ngồi choáng chỗ.
  •  
 
 • sit yourself down: ngồi xuống

  • "Sit yourself down there for a minute," said the nurse.
  • Cô y tá nói: “Ông ngồi xuống đó một phút đi.”
  •  
 
 • sit sb down: đặt ai ngồi xuống; bảo ai ngồi xuống

  • Our father used to sit us down and ask, "So, what are your goals, kids?"
  • Cha chúng tôi thường đặt chúng tôi ngồi xuống và hỏi: “Mục tiêu của các con là gì nào?”
  • She picked up the child and sat him down on the sofa.
  • Cô ấy bế đứa trẻ lên và đặt nó ngồi trên ghế trường kỷ.
  •  
 
 • sit in: dự thính

  • Do you mind if I just sit in today? I'm not feeling very well.
  • Hôm nay cảm phiền cho tôi dự thính thôi được không? Tôi thấy không được khỏe lắm.
  •  
 
 • sit in on: dự thính

  • Denny went back to UCLA and sat in on a few lectures.
  • Denny trở về UCLA và dự thính một số bài giảng.
  •  
 
 • sit in: biểu tình ngồi

  • Police arrived after protesters began sitting in at the state capitol building.
  • Cảnh sát tới sau khi những người phản đối bắt đầu biểu tình ngồi tại trụ sở Quốc hội.
  •  
 
 • sit in for sb: thay thế ai; thế chỗ ai

  • Yvonne will be sitting in for me tomorrow while I'm at the conference.
  • Ngày mai Yvonne sẽ thay thế tôi khi tôi đi dự hội nghị.
  • Bryant Gumbel has never sat in for Tom Brokaw on the evening news broadcast.
  • Bryant Gumbel chưa bao giờ thế chỗ Tom Brokaw trong chương trình tin tức buổi tối.
  •  
 
 • stand against sb: tranh cử với

  • Republicans are unsure who will stand against the Democratic candidate in November's election.
  • Các đảng viên Cộng hòa không biết ai sẽ tranh cử với ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11.
  • Heseltine said he could not foresee the circumstances in which he would stand against Mrs. Thatcher.
  • Heseltine nói ông không thể thấy trước được chuyện ông sẽ tranh cử với bà Thatcher.
  •  
 
 • start off as: ban đầu / bắt đầu là (cái gì)

  • What had started off as a joke soon became a very serious matter.
  • Những gì ban đầu là chuyện đùa sớm trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng.
  • 'Dead Ringers’ starts off as a black comedy, but ends as a tragedy.
  • ‘Dead Ringers’ (‘Người giống như đúc’) ban đầu là hài kịch châm biếm, nhưng có phần kết là bi kịch.
  •  
 
 • start off on the right/wrong foot: khởi đầu thuận lợi/không thuận lợi

  • Many political experts say that the Clinton presidency started off on the wrong foot during the first six months.
  • Nhiều chuyên gia chính trị nói rằng nhiệm kỳ của tổng thống Clinton khởi đầu không thuận lợi trong sáu tháng đầu tiên.
  •  
 
 • stay away: tránh mặt; tránh xa; giữ khoảng cách

  • "I wish you'd just go away," Rachel shouted, "and stay away!"
  • Rachel la to: "Tôi muốn anh cút đi và đừng gặp tôi nữa!"
  •  
 
 • stay off school/work: nghỉ học/ nghỉ làm

  • When my mother came out of hospital, she still had to stay off work for two or three weeks.
  • Khi mẹ tôi xuất viện, bà vẫn phải nghỉ làm từ hai đến ba tuần.
  •  
 
 • step up sth – step sth up: tăng cường; đẩy mạnh

  • In the second half, United stepped up the pressure and took the lead.
  • Ở hiệp hai, United tăng áp lực và dẫn trước.
  • The government is stepping up its efforts to encourage people to continue their education.
  • Chính phủ đang nỗ lực hơn nữa trong việc khuyến khích người dân tiếp tục con đường học vấn của họ.
  •