Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
defend
[di'fend]
|
ngoại động từ
( to defend somebody / something against / from somebody / something ) bảo vệ ai/cái gì khỏi bị hại
khi con chó tấn công tôi, tôi tự vệ bằng một cây gậy
bảo vệ ai chống lại cuộc tấn công, kẻ tấn công, sự xúc phạm
bảo vệ tổ quốc chống lại quân thù
ủng hộ; bênh vực
tờ báo bênh vực cô ta chống lại những lời buộc tội
bào chữa cho một vụ kiện
ông cần có bằng chứng mạnh mẽ hơn để biện hộ cho việc ông đòi hỏi tư cách thừa kế
(thể thao) phòng ngự
một vài đấu thủ giỏi phòng ngự hơn
(về một nhà vô địch thể thao) tham gia cuộc thi để giữ địa vị của mình
cô ta chạy để bảo vệ danh hiệu vô địch 400 mét của mình
nội động từ
là luật sư bào chữa
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
defended
|
defended
defended (adj)
fortified, walled, protected, garrisoned, safeguarded, secured, armored
antonym: exposed