Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • B.P020503
 • NTAnh.SDHD@gmail.com
 • 77777777777777777
 • PUPIN98
 • dungtkd
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • savour of sth: có hơi hướng; thoáng có vẻ

  • William explained his plan to me, but his words savored of deliberate deceit.
  • William giải thích kế hoạch của anh ấy cho tôi, nhưng lời của anh ta thoáng có vẻ lừa dối có chủ tâm.
  • The victim appears to have been poisoned, in a killing that savours of revenge.
  • Nạn nhân dường như đã bị đầu độc, trong một vụ giết người có hơi hướng trả thù.
  •  
 
 • scout around/about/round for: tìm kiếm

  • I put up the tent and then went scouting round for firewood.
  • Tôi dựng lều và sau đó đi tìm củi.
  •  
 
 • scout out sth: khảo sát; tìm hiểu

  • They had sent in advance troops to scout out the dangers.
  • Họ đã gửi quân đội đến trước để khảo sát các mối nguy hiểm.
  • American companies are eager to scout out business opportunities in Vietnam.
  • Các công ty Mỹ đang háo hức tìm hiểu cơ hội làm ăn tại Việt Nam.
  •  
 
 • see sth in sb/sth: thấy điều gì ở ai/cái gì

  • What did you ever see in that car? You should have sold it years ago.
  • Anh thấy cái gì hay ở cái xe đó vậy? Lẽ ra anh nên bán nó cách đây nhiều năm rồi.
  • Peter saw a combination of intelligence and humour in Kate that he had never found in anyone else.
  • Peter thấy ở Kate một sự kết hợp giữa trí thông minh và tính hài hước mà anh chưa bao giờ thấy ở bất cứ một người nào khác.
  •  
 
 • sell out: phản lại nguyên tắc của mình

  • Mitch sold out, trading a lot of dreams for a bigger paycheck.
  • Mitch đã phản lại nguyên tắc của mình, đánh đổi nhiều ước mơ để có được mức lương cao hơn.
  •  
 
 • sell out: sang nhượng; bán lại

  • After four years, Glenn sold out to his sister, who continued to operate the restaurant alone.
  • Sau bốn năm, Glenn sang nhượng lại cho chị của anh ấy, người tiếp tục quản lý nhà hàng một mình.
  • Mr. Urbanek founded Randex Inc. in 1969 and later sold out to Perkin-Elmer.
  • Ông Urbanek thành lập Randex Inc. vào năm 1969 và sau đó bán lại cho Perkin-Elmer.
  •  
 
 • sell up – sell up sth – sell sth up: bán hết

  • Rosa wanted Mum to sell up and go and live in Rome.
  • Rosa muốn mẹ bán hết và chuyển đến sống ở Rome.
  •  
 
 • send down sth – send sth down: làm mất giá

  • Concern over the U.S. economy sent the dollar down sharply.
  • Nỗi lo lắng về nền kinh tế Hoa Kỳ làm đồng đô-la giảm giá mạnh.
  • Weaker demand and falling prices could send chemical profits down by more than 50 percent.
  • Nhu cầu giảm xuống và giá hạ có thể làm giảm lợi nhuận từ hoá chất xuống hơn 50 phần trăm.
  •  
 
 • send sb down: bỏ tù

  • He was found guilty of armed robbery and sent down for six years.
  • Anh ấy bị tuyên bố phạm tội cướp có vũ trang và bị bỏ tù sáu năm.
  •  
 
 • be sent down: đuổi; trục xuất

  • My brother was sent down from Oxford for smoking pot.
  • Anh trai của tôi bị trục xuất khỏi trường Oxford vì đã hút ma tuý.
  •  
 
 • send for sb: nhắn ai đến; cho mời ai đến

  • Elise’s mother became worried about her cough and sent for the doctor.
  • Mẹ của Elise lo lắng về chứng ho của cô ấy và đã gọi bác sĩ đến.
  • One by one, Estrada sent for her children back in Mexico.
  • Estrada đưa con của cô ấy từng đứa một trở về Mexico.
  •  
 
 • send for help: gọi người đến giúp

  • Quick – someone send for help!
  • Nhanh lên – ai đó hãy gọi người đến giúp!
  •  
 
 • be sent off: bị đuổi khỏi sân

  • Arsenal had their captain Tony Adams sent off and four other players were booked.
  • Đội trưởng của Arsenal Tony Adams bị đuổi khỏi sân và bốn cầu thủ khác bị phạt thẻ vàng.
  •  
 
 • sending-off: lần bị đuổi khỏi sân

  • Hampson was given a ten-week ban after his third sending-off this season.
  • Sau lần thứ ba bị đuổi khỏi sân trong mùa giải này Hampson bị cấm thi đấu mười tuần.
  •  
 
 • shore up sth – shore sth up: củng cố; khôi phục

  • The administration is considering tax relief to help shore up the US airline industry.
  • Chính phủ đang cân nhắc việc giảm thuế để khôi phục nền công nghiệp hàng không Hoa Kỳ.
  • Throughout the day the bank sold both dollars and European currency, in an effort to shore up the pound.
  • Suốt ngày hôm đó ngân hàng bán cả đồng đô-la lẫn tiền châu Âu trong một nỗ lực nhằm củng cố đồng bảng.
  •