Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Boylanhlung
 • ZincKey
 • _lucmachthankiem_
 • hainamviptq7
 • thiensonluankiem
 • longsaxukeiyyyy
 • tuan1512
 • thanh42ktdn@gmail.com
 • Duck.Skice1757
 • lucmachthankiem_VLCM
 • ngoc@gmail.com.vn
 • contraicuaquy
 • jockey for position/advantage/power: tranh giành một vị trí/lợi thế/quyền lực

  • Photographers jockeyed for position outside the courtroom
  • Các nhiếp ảnh gia tranh nhau vị trí bên ngoài phòng xử án
  • As the President’s health declined, potential rivals began jockeying for power
  • Vì sức khoẻ của tổng thống suy yếu, các đối thủ tiềm năng bắt đầu tranh giành quyền lực
  •  
 
 • join up: hợp lại

  • We joined up to make a quiz team
  • Chúng tôi hợp lại để làm thành một đội thi đố
  •  
 
 • join up with: nhập bọn với

  • The SS Brilliant will join up with the other ships and head west
  • SS Brilliant sẽ nhập bọn với các tàu khác và tiến về hướng tây
  •  
 
 • jolly up: làm cho sinh động, vui tươi, náo nhiệt

  • A couple of bands were hired to jolly up the celebrations
  • Vài ban nhạc được thuê để làm cho buổi lễ thêm sinh động
  •  
 
 • juggle sth with sth (juggle with sth): cân đối cái gì với cái gì

  • Grace was juggling a full-time job with looking after three young children
  • Grace đang cân đối công việc toàn thời gian với việc chăm sóc ba đứa con nhỏ
  • The boy was trying to juggle his hobbies with his college education
  • Thằng bé đang cố gắng cân đối thú tiêu khiển của nó với việc học đại học
  • Parents have to juggle with their job in order to spend enough time with the kids
  • Cha mẹ phải cân đối công việc để đủ thời gian lo cho con cái
  •  
 
 • slap sb/sth down – slap down sb/sth: chặn lời ai; ngắt lời ai; nói chặn họng ai

  • Mr Cheney promptly slapped me down for asking silly questions.
  • Ông Cheney ngay lập tức ngắt lời tôi vì đã hỏi những câu ngớ ngẩn.
  • Margaret would slap down anyone who was bold enough to argue with her.
  • Margaret thường chặn lời bất cứ ai dám tranh cãi với cô ta.
  •  
 
 • slap sth on sth – slap on sth – slap sth on: phết cái gì lên cái gì; quệt cái gì lên cái gì

  • Dad was in the kitchen, hurriedly slapping butter on slices of bread.
  • Ở trong bếp cha đang vội vàng phết bơ lên mấy lát bánh mì.
  • Ellie rushed upstairs and hurriedly slapped on some make-up.
  • Ellie chạy ào lên lầu phết vội một ít son phấn.
  •  
 
 • sleep around: lang chạ; lăng nhăng; quan hệ bừa bãi

  • I don't sleep around any more, not since I met Jack.
  • Từ khi gặp Jack tôi không còn quan hệ bừa bãi nữa.
  • A guy who's spent his youth sleeping around isn't going to find it easy to settle down to married life.
  • Một chàng trai quan hệ lăng nhăng suốt tuổi trẻ sẽ thấy khó mà ổn định với cuộc sống hôn nhân.
  •  
 
 • sleep sth off – sleep off sth: ngủ vùi; ngủ cho lại sức

  • I suppose they're sleeping off the effects of last night's party.
  • Tôi nghĩ họ đang ngủ vùi vì bữa tiệc đêm qua.
  •  
 
 • slick back sth – slick sth back: vuốt (tóc) ra sau

  • His black hair was slicked back tight into a pony tail.
  • Mái tóc đen của anh ấy được vuốt sát ra sau và cột thành kiểu đuôi ngựa.
  •  
 
 • slick down sth – slick sth down: vuốt cho cái gì nằm xuống

  • He quickly straightened his tie and slicked down his hair with water before going out.
  • Anh ấy nhanh chóng sửa cái cà vạt cho thẳng lại và lấy nước vuốt cho tóc nằm xuống trước khi đi ra ngoài.
  •  
 
 • slim down: gầy đi; giảm cân

  • After three months on the diet she had slimmed down to a healthy 61 kilos.
  • Sau ba tháng ăn kiêng cô ấy đã gầy đi còn 61 kí-lô.
  •  
 
 • slip into sth: mặc cái gì vào; khoác cái gì vào

  • I'll just slip into something more comfortable.
  • Để tôi mặc một thứ gì đó thoải mái hơn.
  • She slipped into her nightie and slid into bed beside Tom.
  • Cô ấy khoác chiếc áo ngủ vào rồi nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh Tom.
  •  
 
 • squirm out of: thoát được; tránh được; né được

  • Edberg squirmed out of every tough situation and managed to win the match.
  • Edberg tránh được mọi tình huống khó khăn và đã thắng trận đấu.
  •  
 
 • stack up: chồng lên; xếp chồng lên; chất lên

  • Stack up the chairs in your classroom before you leave.
  • Chồng ghế lại trong phòng học trước khi các bạn ra về.
  • Boxes of food were stacked up in the warehouse, ready to be delivered to needy families.
  • Các hộp lương thực được xếp chồng lên trong nhà kho, sẵn sàng để chuyển đến những gia đình nghèo.
  •