Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Ngoc_Van_Nguyen
 • green-mint
 • littledoggy
 • az95438
 • n00000
 • machoicoi_2005
 • deny2105
 • nana11_linh04140
 • vohongthao
 • J-Ken
 • anhcrazy69
 • ZoSan
 • jib at doing sth: không chịu làm gì; không thích làm gì

  • Mike jibbed at doing the parachute jump
  • Mike không thích nhảy dù
  •  
 
 • jibe with: phù hợp với; ăn khớp với

  • The survey’s results jibe with what bankers and economists are saying
  • Kết quả khảo sát ăn khớp với những điều mà các chủ ngân hàng và các nhà kinh tế học nói
  • The words and actions of our elected representatives don't jibe with those of the common citizen
  • Lời nói và hành động của những người đại diện được bầu chọn của chúng ta không hợp với lời nói và hành động của công dân bình thường
  •  
 
 • jockey for position/advantage/power: tranh giành một vị trí/lợi thế/quyền lực

  • Photographers jockeyed for position outside the courtroom
  • Các nhiếp ảnh gia tranh nhau vị trí bên ngoài phòng xử án
  • As the President’s health declined, potential rivals began jockeying for power
  • Vì sức khoẻ của tổng thống suy yếu, các đối thủ tiềm năng bắt đầu tranh giành quyền lực
  •  
 
 • jog along (jog on): vẫn vậy; giữ vững; đứng vững

  • United have been jogging along in the middle of the league tables all season
  • United vẫn đứng giữa bảng xếp hạng trong suốt mùa thi đấu
  • There’s no point complaining – just jog on and do the best you can
  • Than phiền cũng chẳng ích gì - cứ đứng vững và làm hết sức mình
  •  
 
 • join in: gia nhập; tham gia

  • When we get to the chorus, I want everybody to join in
  • Khi đến điệp khúc, tôi muốn mọi người cùng tham gia
  • With the vast majority of employees joining in the strike, work soon came to a halt
  • Với đại đa số nhân viên tham gia đình công, chẳng mấy chốc công việc đã bị khựng lại
  •  
 
 • jolly things along: vui chơi

  • Just go back and jolly things along and tell everyone what a great trip they're going to have
  • Cứ trở về và vui chơi và nói cho mọi người biết họ sắp có một chuyến đi thật tuyệt vời
  •  
 
 • jerk around with sb: làm khó ai

  • I got tired of being jerked around by everyone in the department, so I quit
  • Tôi mệt mỏi vì bị mọi người trong cơ quan làm khó, vì thế tôi rời khỏi
  •  
 
 • jump in: ngắt lời; nhảy vào

  • He was going to say more, but she jumped in "You can't be serious!
  • Anh ấy sắp nói thêm thì cô ấy ngắt lời “Bạn có nghiêm túc đâu!”
  •  
 
 • jump on sth: nhảy lên cái gì

  • jump on the bus
  • nhảy lên xe buýt
  •  
 
 • jut up: nhô lên

  • The sidewalk was wrecked, with pieces of stone jutting up at odd angles
  • Vỉa hè bị hỏng, với những cục đá nhô lên lởm chởm
  •  
 
 • magic sth away (magic away sth): làm cho cái gì biến mất

  • The witch has magicked the black box away in no time.
  • Mụ phù thuỷ đã làm cho cái hộp đen biến mất trong nháy mắt.
  •  
 
 • make for sth: đi về phía

  • At last the film finished and we got up and made for the exit.
  • Cuối cùng bộ phim kết thúc và chúng tôi đứng dậy, đi về phía lối ra.
  • The two pilots made for Barber's Point and awaited instructions for take-off.
  • Hai viên phi công đi về phía Barber’s Point và chờ hướng dẫn cất cánh.
  •  
 
 • what do you make of sth/sb?: nghĩ sao về ai/cái gì?

  • I say, what do you make of this? Martin said, pointing to a small article in that morning's paper.
  • “Tôi hỏi, ý của cậu thế nào?” Martin vừa nói vừa chỉ vào một bài báo nhỏ trong tờ báo buổi sáng hôm ấy.
  •  
 
 • not know what to make of sth/sb: không biết phải nghĩ sao về ai/cái gì

  • When the company suddenly announced that its regional offices had been closed, we didn't know what to make of it.
  • Khi công ty đột nhiên thông báo rằng các văn phòng khu vực của họ đã bị đóng cửa, chúng tôi không biết phải nghĩ sao về chuyện này.
  • Hudson didn't like children, and never really knew what to make of his son.
  • Hudson không thích trẻ con, và chưa bao giờ thật sự biết mình phải nghĩ gì về con trai của mình.
  •  
 
 • make off: bỏ trốn; chuồn

  • Detectives believe that the gunmen have made off in the direction of Barnwell Park.
  • Các thám tử tin rằng các tay súng đã chuồn về phía công viên Barnwell.
  •