Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • ngoc@gmail.com.vn
 • contraicuaquy
 • toantienty00@gmail.com
 • kinhcan171@gmail.com
 • letram311297@gmail.com
 • hoatuyethanhubang@yahoo.com.vn
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • search for sth (search sth for sth): tìm; tìm kiếm; lục soát cái gì để tìm cái gì

  • The money will be used to search for a cure for cancer.
  • Số tiền này sẽ được dùng để tìm thuốc trị ung thư.
  • Police searched the apartment for clues to the murder.
  • Cảnh sát lục soát căn hộ để tìm manh mối của vụ giết người.
  •  
 
 • see off sb/sth – see sb/sth off: đánh bại

  • Newcastle United were seen off 1-0 by Liverpool.
  • Newcastle United thua với tỷ số 1-0 trước Liverpool.
  • The British saw the French off at the battle of Trafalgar.
  • Anh đánh bại Pháp trong trận đánh Trafalgar.
  •  
 
 • sell-out: bán sạch vé

  • Metallica’s sell-out tour of the US
  • chuyến lưu diễn bán sạch vé tại Hoa Kỳ của ban nhạc Metallica
  •  
 
 • sell out: phản lại nguyên tắc của mình

  • Mitch sold out, trading a lot of dreams for a bigger paycheck.
  • Mitch đã phản lại nguyên tắc của mình, đánh đổi nhiều ước mơ để có được mức lương cao hơn.
  •  
 
 • sell-out: sự phản lại nguyên tắc của mình

  • Some authors think writing cheap romance novels is a sell-out.
  • Một số tác giả cho rằng viết tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền là phản nguyên tắc.
  •  
 
 • sound off about: ca cẩm / ta thán / kêu ca / than van về (việc gì)

  • Here he is again, sounding off about the amount of sex and violence on our TV screens.
  • Anh ta lại ta thán về mức độ khiêu dâm và bạo lực trên màn ảnh truyền hình của chúng ta.
  • This is a free country and people are allowed to sound off about the fur trade and about experimenting with live animals.
  • Đây là một đất nước tự do và người ta được phép kêu ca về việc mua bán lông thú và thí nghiệm trên động vật sống.
  •  
 
 • speak out: nói thẳng ra; nói toạc ý kiến của mình

  • People lived in constant fear of the secret police, and no one dared to speak out in case they were arrested.
  • Người dân sống trong nỗi sợ hãi triền miên đối với cảnh sát mật, và không ai dám nói thẳng trong trường hợp họ bị bắt.
  •  
 
 • speak out against: lên tiếng phản đối (việc gì)

  • He was one of the few politicians who had the courage to speak out against the war in Vietnam.
  • Ông ấy là một trong số ít các chính trị gia đã can đảm lên tiếng phản đối chiến tranh ở Việt Nam.
  • The paper spoke out recently against the arrest of Palestinian editor Maher al-Alami.
  • Gần đây báo chí lên tiếng phản đối việc bắt giữ biên tập viên người Pa-lét-xtin Maher al-Alami.
  •  
 
 • outspoken: hay nói thẳng; trực tính

  • Chomo has been an outspoken critic of the welfare measure that President Clinton recently signed.
  • Chomo đã thẳng thừng phê bình đạo luật về phúc lợi mà tổng thống Clinton đã ký gần đây.
  •  
 
 • speak up!: nói lớn lên!

  • You must speak up! I'm a little deaf!
  • Anh phải nói lớn lên! Tôi hơi điếc!
  •  
 
 • split off: tách ra; tách nhóm

  • Several of the men split off, leading their dogs up a steep track into the heart of the forest.
  • Vài người tách ra, dẫn chó đi theo một con đường dốc dẫn vào giữa khu rừng.
  •  
 
 • be sprawled out: phè ra; ườn ra

  • They lay there sprawled out on the sidewalk, surrounded by empty bottles of cheap whiskey.
  • Họ nằm đó phè ra trên vỉa hè, xung quanh là những vỏ chai rượu uýt-xki rẻ tiền.
  • Ted was asleep, legs sprawled out, head thrown back, mouth wide open.
  • Ted đang ngủ, chân phè ra, đầu ngửa ra sau, miệng mở to.
  •  
 
 • sprawl out: phè ra; ườn ra

  • He came in and sprawled out on the sofa in front of the TV.
  • Nó đi vào và ngồi phè ra trên ghế xô-pha ở trước cái ti-vi.
  •  
 
 • spring from sth: xuất phát từ; bắt nguồn từ

  • Many of her ideas spring from personal experience.
  • Nhiều ý tưởng của cô ấy xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân.
  • Marshall said his interest in electronics sprang from his teenage years as a radio operator in Pasedena.
  • Marshall nói sự ham thích ngành điện tử của anh ấy xuất phát từ công việc kỹ thuật viên vô tuyến anh ấy làm thời niên thiếu ở Pasedena.
  •  
 
 • spring sth on sb: nói điều gì làm ai bất ngờ; đùng một cái nói cho ai biết điều gì

  • The government sprung a surprise on investors when it lowered interest rates.
  • Chính phủ đã làm các nhà đầu tư bất ngờ khi hạ thấp lãi suất xuống.
  • Her family doesn't know about her engagement yet. She plans to spring it on them this weekend.
  • Gia đình cô ấy chưa biết cô ấy đã đính hôn. Cô ấy định gây bất ngờ cho họ vào cuối tuần này.
  •