Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • melt away (melt away sth/melt sth away): (làm cho) tan biến

  • The next day it was a surprise to wake up and find that the snow had melted away.
  • Ngày tiếp theo thật là ngạc nhiên khi thức dậy và phát hiện rằng tuyết đã tan hết.
  • The hot steam melts away the sticky oils and greases in the carpet, releasing dirt which can be vacuumed up later.
  • Hơi nóng làm cho dầu mỡ bám trong thảm tan dần và nhả chất bẩn ra để sau này khử bằng máy hút bụi.
  •  
 
 • merge in with: hài hoà với; hoà hợp với

  • I chose very pale curtains that would merge in with the walls.
  • Tôi chọn rèm cửa xanh xám cho tiệp màu với mấy bức tường.
  •  
 
 • mess sth up (mess up sth): làm cái gì bẩn; làm cái gì dơ

  • Don't come in here with those muddy boots. You'll mess up the carpet.
  • Đừng mang ủng đầy bùn vào đây. Con sẽ làm bẩn tấm thảm.
  •  
 
 • messed-up: bị rối loạn tâm thần

  • When I made the film Midnight Express, I had to play a man who was permanently messed-up.
  • Khi làm bộ phim Chuyến tàu tốc hành nửa đêm, tôi phải đóng vai một người đàn ông bị tâm thần mãn tính.
  •  
 
 • mix sth up (mix up sth): xáo trộn; đảo lộn

  • I've sorted all my clothes into piles, so please don't mix them up.
  • Tôi đã sắp xếp tất cả quần áo của tôi thành từng chồng, vì vậy làm ơn đừng có xáo nó ra.
  • The teacher disconnected all the cables, mixed them up and told us to reconnect them.
  • Thầy giáo ngắt nối tất cả các dây cáp, đặt chúng lẫn lộn với nhau và bảo chúng tôi kết nối lại.
  •  
 
 • get mixed up: bối rối; hoang mang; lúng túng

  • I could see that the old man was getting more and more mixed up.
  • Tôi có thể nhận thấy ông lão đang càng lúc càng lúng túng.
  •  
 
 • mixed-up: lúng túng; bối rối; ngượng nghịu

  • Frankie was a lonely and mixed-up teenager
  • Frankie là một thiếu niên ngượng nghịu và cô độc.
  •  
 
 • mix it up: đánh nhau; xô xát

  • Football's Lyle Alzado was arrested Tuesday after mixing it up with a police officer.
  • Cầu thủ đá banh Lyle Alzado bị bắt hôm thứ ba sau khi xô xát với một viên cảnh sát.
  •  
 
 • mock-up N [C]: mô hình

  • The architect produced a three-dimensional mock-up of the building.
  • Kiến trúc sư lập một mô hình toà nhà theo kiểu không gian ba chiều.
  •  
 
 • moon over sb: luôn nghĩ về; luôn nghĩ đến

  • I wish Alice would get on with her life, instead of just mooning over Lester Stone.
  • Tôi mong Alice sẽ tiếp tục sống cho mình thay vì mãi nhớ đến Lester Stone.
  •  
 
 • mouth off about: than phiền

  • Morris was mouthing off about his old friends.
  • Morris đang than phiền về bạn cũ của mình .
  •  
 
 • move ahead with: tiến hành; xúc tiến

  • The committee is moving ahead with plans to build a new stadium.
  • Hội đồng đang xúc tiến các kế hoạch xây dựng một sân vận động mới.
  •  
 
 • move ahead: xúc tiến; tiến hành

  • Zedillo’s proposals for electoral reform are now moving ahead.
  • Hiện giờ các đề xuất của Zedillo về cải cách bầu cử đang được tiến hành.
  •  
 
 • move away from: dọn khỏi; chuyển khỏi; xa

  • I moved away from home to work in another town a year ago.
  • Cách đây một năm tôi phải xa nhà để đi làm ở một thành phố khác.
  •  
 
 • shell out / shell out sth on: móc (tiền) ra trả cho (cái gì)

  • Kids these days shell out £30 or £40 on a computer game without even thinking about it.
  • Bọn trẻ bây giờ móc ra 30, 40 bảng Anh để mua một trò chơi vi tính mà không hề đắn đo.
  •