Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • XiXiCoNuong
 • nguoihanam
 • phubahien
 • Boylanhlung
 • ZincKey
 • _lucmachthankiem_
 • hainamviptq7
 • thiensonluankiem
 • longsaxukeiyyyy
 • tuan1512
 • thanh42ktdn@gmail.com
 • Duck.Skice1757
 • ask sb in: mời vào

  • I asked him in for a cup of coffee.
  • Tôi mời anh ấy vào dùng tách cà phê.
  • "Lydia's here to see you." "Ask her in, will you?"
  • "Lydia đến gặp anh kìa" "Cô hãy mời cô ấy vào nhé"
  •  
 
 • inflict oneself on sb: bắt ai phải tốn thời gian vì mình

  • "Sorry to inflict myself on you again." "Don’t be silly, Stephen. Come in and have a drink."
  • "Xin lỗi lại bắt bạn tốn thời gian vì tôi." "đừng có ngốc nghếch thế, Stephen. Vào uống chút gì nào."
  •  
 
 • inform on/against sb: khai ra; khai báo về; tố cáo

  • Carlson and Gamy were arrested in September I996 when a member of their gang informed on them.
  • Gamy và Carlson bị bắt vào tháng Chín năm 1996 khi thành viên trong băng nhóm khai ra chúng
  • Robbins must cooperate with police by informing on his former business partners.
  • Robbins phải hợp tác với cảnh sát bằng cách khai ra đối tác trước đây của hắn
  •  
 
 • make sth over to: giao lại; nhượng lại; chuyển nhượng

  • When Rose reached sixty, she made over the farm to her son.
  • Khi Rose sáu mươi tuổi, cô ấy giao nông trại lại cho con trai cô ấy.
  •  
 
 • make towards sth: đi về hướng; đi về phía

  • Without a word, Bert gently picked up the wounded child and made towards the nearby hospital.
  • Bert dịu dàng bế đứa trẻ bị thương lên xe và chạy về phía bệnh viện gần đó mà chẳng nói một lời nào.
  •  
 
 • mark down sth (mark sth down): viết ra; ghi ra

  • As part of the diet, I had to mark down everything I ate each day.
  • Trong khuôn khổ của chế độ ăn kiêng, tôi phải ghi rõ tất cả những gì tôi ăn mỗi ngày.
  •  
 
 • mark sth up (mark up sth): đánh dấu cho biết là đã chọn, đã giải quyết xong

  • It was Lawrie's job to collect the rents and mark them up in the book.
  • Công việc của Lawrie là thu gom tiền thuê nhà và đánh dấu trong sổ sách.
  • All vehicles were carefully tested, then old cars were marked up for late repair.
  • Tất cả các loại xe đều được kiểm tra kỹ lưỡng, rồi mấy chiếc xe hơi cũ được đánh dấu để sau đó đem ra sửa.
  •  
 
 • mark up sth (mark sth up): hiệu chỉnh; hiệu đính

  • Text must be checked and marked up for corrections.
  • Cần phải kiểm tra và hiệu chỉnh chữ nghĩa cho đúng.
  •  
 
 • measure up to: đủ tiêu chuẩn để

  • I wondered how he would measure up to being chairman.
  • Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta đủ tiêu chuẩn để trở thành chủ tịch.
  • Some of the college’s courses do not measure up to the required standard.
  • Một số khoá học ở trường cao đẳng này không đạt tiêu chuẩn quy định.
  •  
 
 • meet with sth: trải qua; kinh qua; nếm mùi

  • The company’s efforts to expand met with some success.
  • Nỗ lực mở rộng của công ty đã gặt hái một số thành công.
  •  
 
 • move over from: chuyển sang

  • Paul Roohani is now general manager of the hotel, moving over from the equivalent position he held at the New York Hilton.
  • Paul Roohani đang là tổng giám đốc khách sạn, do trước đây ở New York Hilton ông ấy cũng giữ chức vụ tương tự như vậy.
  •  
 
 • muck up sth (muck sth up): làm bẩn

  • Take those boots off or you'll muck up my clean floor.
  • Cởi ủng ra, nếu không thì sàn nhà của mẹ đang sạch trơn lại bị bẩn vì con.
  • I don't want to let the house to students - they'll certainly muck it up.
  • Tôi không muốn cho sinh viên thuê nhà – chắc chắn họ sẽ làm bẩn hết.
  •  
 
 • slap sb/sth down – slap down sb/sth: chặn lời ai; ngắt lời ai; nói chặn họng ai

  • Mr Cheney promptly slapped me down for asking silly questions.
  • Ông Cheney ngay lập tức ngắt lời tôi vì đã hỏi những câu ngớ ngẩn.
  • Margaret would slap down anyone who was bold enough to argue with her.
  • Margaret thường chặn lời bất cứ ai dám tranh cãi với cô ta.
  •  
 
 • slice off sth – slice sth off: xắt cái gì ra; cắt cái gì ra

  • Slice off the bottom of each pear so they'll stand up in the dish.
  • Cắt phần đế của mỗi trái lê ra để nó đứng được trên đĩa.
  • His knife had slipped and sliced off the tip of his forefinger.
  • Con dao của nó bị trượt và cắt mất đầu ngón tay trỏ của nó.
  •  
 
 • sort out sth – sort sth out: quyết định

  • The Manchester United star is set to travel north to sort out the details of his new contract.
  • Ngôi sao của Manchester United đã sẵn sàng đi lên phía bắc để quyết định các chi tiết trong hợp đồng mới của mình.
  • Have you sorted out where you're going to live?
  • Bạn có quyết định sẽ sống ở đâu chưa?
  • You’d have thought by now they would have sorted it out.
  • Giờ thì chắc bạn nghĩ là họ đã quyết định vấn đề đó rồi.
  •