Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • honghiep1293@gmail.com
 • dh.vnpro
 • cherry_nguyen
 • answer for sth: chịu trách nhiệm về

  • One day the general will have to answer for his crimes in a court of law.
  • Một ngày nào đó vị tướng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của ông ấy tại toà án.
  • A manager has to answer for the team's performance - if they do badly, he's likely to be out of a job.
  • Nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về năng suất của đội - nếu họ chơi dở, có thể anh ấy sẽ bị sa thải.
  •  
 
 • ice over: đóng băng

  • The lake had iced over by the next morning.
  • Hồ đã đóng băng vào sáng hôm sau.
  •  
 
 • jib at doing sth: không chịu làm gì; không thích làm gì

  • Mike jibbed at doing the parachute jump
  • Mike không thích nhảy dù
  •  
 
 • jog along (jog on): vẫn vậy; giữ vững; đứng vững

  • United have been jogging along in the middle of the league tables all season
  • United vẫn đứng giữa bảng xếp hạng trong suốt mùa thi đấu
  • There’s no point complaining – just jog on and do the best you can
  • Than phiền cũng chẳng ích gì - cứ đứng vững và làm hết sức mình
  •  
 
 • join in: gia nhập; tham gia

  • When we get to the chorus, I want everybody to join in
  • Khi đến điệp khúc, tôi muốn mọi người cùng tham gia
  • With the vast majority of employees joining in the strike, work soon came to a halt
  • Với đại đa số nhân viên tham gia đình công, chẳng mấy chốc công việc đã bị khựng lại
  •  
 
 • join up sth (join sth up): nối cái gì

  • The reason the lights aren't working is because the wires aren't joined up properly
  • Nguyên nhân đèn không cháy là vì dây không được nối đúng cách
  • It’s a puzzle - you have to join up the dots to make a picture
  • Đó là một trò chơi - bạn phải nối các chấm nhỏ để làm thành một bức tranh
  •  
 
 • join up: gặp nhau; cắt nhau

  • There are two paths around the lake and they join up by the bridge
  • Có hai con đường quanh hồ và chúng gặp nhau tại cầu
  •  
 
 • how did you make out?: có thành công hay không?

  • How did you make out in the race yesterday?
  • Cậu có thắng trong cuộc đua ngày hôm qua hay không?
  •  
 
 • make sth over to: giao lại; nhượng lại; chuyển nhượng

  • When Rose reached sixty, she made over the farm to her son.
  • Khi Rose sáu mươi tuổi, cô ấy giao nông trại lại cho con trai cô ấy.
  •  
 
 • make up sth: tạo thành; hợp thành; cấu thành

  • Women made up over 40% of the workforce.
  • Phụ nữ chiếm trên 40% lực lượng lao động
  • the countries that make up the United Nations
  • những đất nước hợp thành Liên hợp quốc
  •  
 
 • make up sth (make sth up): bịa đặt; hư cấu

  • Diana's brother accused the press of harassing her and making up stories about her.
  • Anh của Diana buộc tội báo chí đã quấy rối cô ấy và bịa chuyện về cô ấy.
  • I bet he's making it all up.
  • Tôi cá là anh ta đang bịa chuyện.
  •  
 
 • marry out of: kết hôn với người ngoại đạo; kết hôn với người thuộc tầng lớp khác

  • The film centres on a clever young man who marries out of his working-class background.
  • Bộ phim xoay quanh đề tài một chàng trai trẻ thông minh kết hôn với một phụ nữ không thuộc tầng lớp lao động như mình.
  •  
 
 • marry up (marry up sth/ marry sth up): kết hợp; liên kết; kết nối

  • The two halves can then be trimmed and married up.
  • Sau đó có thể đẽo gọt và kết hợp hai nửa này với nhau.
  •  
 
 • mash sth up (mash up sth): nghiền; tán

  • He was busy mashing up vegetables for the baby’s lunch.
  • Anh ấy bận nghiền rau cho bé ăn trưa.
  •  
 
 • masquerade as sth/sb: giả dạng; giả vờ

  • I have better things to do than discuss the silly stories that masquerade as news in local newspapers.
  • Tôi có nhiều việc đáng làm hơn là phải bàn những chuyện ngây ngô mà cứ gọi là thời sự đăng trên báo chí địa phương.
  • By masquerading as poisonous insects, these flies avoid attacks from birds.
  • Bằng cách giả dạng các loại côn trùng độc hại, loài ruồi này tránh được sự tấn công của những con chim.
  • We had a cup of hot brown stuff which masqueraded as tea.
  • Chúng tôi uống một tách đựng chất màu nâu nóng coi như là trà.
  •