Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • NTAnh.SDHD@gmail.com
 • 77777777777777777
 • PUPIN98
 • dungtkd
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • jibe with: phù hợp với; ăn khớp với

  • The survey’s results jibe with what bankers and economists are saying
  • Kết quả khảo sát ăn khớp với những điều mà các chủ ngân hàng và các nhà kinh tế học nói
  • The words and actions of our elected representatives don't jibe with those of the common citizen
  • Lời nói và hành động của những người đại diện được bầu chọn của chúng ta không hợp với lời nói và hành động của công dân bình thường
  •  
 
 • jockey for position/advantage/power: tranh giành một vị trí/lợi thế/quyền lực

  • Photographers jockeyed for position outside the courtroom
  • Các nhiếp ảnh gia tranh nhau vị trí bên ngoài phòng xử án
  • As the President’s health declined, potential rivals began jockeying for power
  • Vì sức khoẻ của tổng thống suy yếu, các đối thủ tiềm năng bắt đầu tranh giành quyền lực
  •  
 
 • jog along (jog on): vẫn vậy; giữ vững; đứng vững

  • United have been jogging along in the middle of the league tables all season
  • United vẫn đứng giữa bảng xếp hạng trong suốt mùa thi đấu
  • There’s no point complaining – just jog on and do the best you can
  • Than phiền cũng chẳng ích gì - cứ đứng vững và làm hết sức mình
  •  
 
 • meet up with: hẹn gặp

  • We met up with the rest of the group in Frankfurt.
  • Chúng tôi hẹn gặp những người còn lại trong nhóm ở Frankfurt.
  •  
 
 • meet up: gặp nhau

  • A number of paths run down through the woods and meet up at the bottom.
  • Một số con đường chạy xuống xuyên qua khu rừng và gặp nhau ở cuối khu rừng.
  •  
 
 • moon around/about (moon around/about sth): lang thang; thơ thẩn; loanh quanh

  • She could hardly wait to see him again, but there was no point in just mooning around until then.
  • Cô ấy khó có thể đợi gặp lại anh ấy, nhưng cứ thơ thẩn cho đến lúc đó cũng chẳng có ích gì.
  • I mooned about the house while my wife was in hospital, not getting on with my writing at all.
  • Tôi đi loanh quanh trong nhà trong khi vợ nằm nhà thương, vậy là không tiếp tục viết lách được gì nữa.
  •  
 
 • slug it out: đấu cho đến khi ngã ngũ

  • Now we can watch our political leaders slugging it out in live TV debates.
  • Lúc này ta có thể xem các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đấu đá nhau trực tiếp trên truyền hình.
  • two heavyweights standing toe-to-toe and slugging it out
  • hai võ sĩ hạng nặng đứng một cách đầy quyết tâm và đấu với nhau
  •  
 
 • (you can) speak for yourself: chỉ có bạn mới như vậy thôi

  • Speak for yourself. I don't have that kind of problem.
  • Chỉ có anh mới như vậy thôi. Tôi không có vấn đề kiểu đó.
  •  
 
 • let sb speak for himself/herself etc: để chính miệng ai nói

  • I'll bring Mr Power in and let him speak for himself.
  • Tôi sẽ đưa ông Power vào và để chính miệng ông ấy nói.
  •  
 
 • square with sth: hợp với; phù hợp với; thích hợp với; ăn khớp với

  • Denise’s behaviour squares with her beliefs about animal rights.
  • Hành vi của Denise phù hợp với quan niệm của cô ấy về quyền động vật.
  • His story didn't square with the witnesses' testimonies.
  • Câu chuyện của anh ấy không khớp với lời khai của nhân chứng.
  •  
 
 • square sth with sth: đánh đồng cái gì với cái gì

  • How can you square such violent actions with your religious beliefs?
  • Sao anh lại đánh đồng những hành động bạo lực như vậy với tín ngưỡng của anh?
  •  
 
 • squash in – squash into sth – squash yourself in – squash yourself into sth: chen vào; len vào; chen chúc vào

  • He squashed in, sharing the back seat with his mother and sisters.
  • Anh ấy chen vào ngồi chung ghế sau với mẹ và chị em gái của mình.
  • Five of us squashed ourselves into one hotel room to save money.
  • Năm đứa tôi chen chúc vào một phòng khách sạn để tiết kiệm tiền.
  • Passengers on the plane squashed into their seats and fastened their seatbelts.
  • Hành khách trên máy bay len vào ghế ngồi và cài đai an toàn lại.
  •  
 
 • squash sth into – squash sth into sth: nhét cái gì vào (cái gì)

  • Is it possible to squash another sweater in your suitcase?
  • Có nhét thêm được một cái áo len nữa vô va-li của anh không?
  •  
 
 • squash up: dồn lại; ngồi/đứng sát lại

  • Football fans were forced to squash up as a record number of people attended the match.
  • Người hâm mộ bóng đá bị buộc phải ngồi dồn lại vì lượng người đến xem trận đấu đông kỷ lục.
  • We can get four people on the back seat if you all squash up.
  • Chúng ta xếp được bốn người vô ghế sau nếu tất cả các bạn ngồi dồn lại.
  •  
 
 • squeak through sth – squeak through: vừa đủ (điểm) đậu; thắng suýt sao

  • Prime Minister Michel Rocard squeaked through a no-confidence vote in parliament.
  • Thủ tướng Michel Rocard thắng suýt sao trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại nghị viện.
  • Bradley squeaked through with 51 percent of the vote.
  • Bradley thắng suýt sao với 51 phần trăm tổng số phiếu bầu.
  •